Människan i vården

200 kr
Etnografi, vård och drama

I MÄNNISKAN I VÅRDEN presenteras hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till studenter, forskare och professionella inom vård och vårdvetenskap och till alla som söker ett tillvägagångssätt för utforskning och stöd för förändring av specifika miljöer. I första delen diskuteras etnografins teori och perspektiv medan dess andra del visar på den praktiska tillämpningen. Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Vi introducerar både teoretiskt och praktiskt en förening mellan etnografi och dramapedagogik som vi benämner etnografiskt drama. Ett viktigt spår i boken är frågor kring hur den subjektiva erfarenheten blir kroppsliggjord och hur den förmedlas via givna begrepp och sociala strukturer. Bokens författare har lång erfarenhet inom etnografisk, pedagogisk och vårdvetenskaplig forskning.

Författare: Carola Skott, Lisen Dellenborg, Margret Lepp och Kristina Nässén
Författarna är disputerade inom socialantropologi och pedagogik, har stora erfarenheter från vårdforskning och vårdarbete och är verksamma vid olika universitet, högskolor och utbildningar.

Tillbaka till toppen