Maktens rivaler

240 kr
Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl Fredrik Pecklin, 1755–1792


"Dolska intriger och skändliga svek. Valfusk, spioneri, korruption, landsförrädiska komplotter, upprorsmakeri och militärkupper. Upprepade grundlagsbrott, politiska domstolar, godtyckliga arresteringar. Dödshot, tortyr, avrättningar, landsflykt." Denna beskrivning stämmer in på många av dagens moderna diktaturregimer, men så drastiskt inleder författaren Göran Norrby denna välskrivna skildring av kampen i Sverige mellan kungamakten och adeln under 1700-talets andra hälft.

Å ena sidan fanns den makthungriga drottning Lovisa Ulrika med tysk furstebakgrund, gemål till en svag kung. Å andra sidan stod adeln med den skicklige Axel von Fersen (d.ä.) och Carl Fredrik Pechlin i spetsen. Efter hand steg den ambitiösa, egocentriske kronprinsen och sedermera kungen Gustav III in på scenen. Denna tvingades under hela sin regeringstid utkämpa ett inrikespolitiskt tvåfrontskrig, eftersom drottningmodern Lovisa Ulrika vägrade att avstå från den makt som hon tillskansat sig.

I Maktens rivaler bjuds läsaren en insiktsfull berättelse om strider och maktutövning mellan stånden – även om fokus riktas mot konkurrensen mellan adel och kungahus. Kampen mellan Hattar och Mössor, prästernas underdånighet, böndernas agerande och borgarnas svängningar beskrivs. Inte minst framgår hur Gustav III konspiratoriskt och naivt agerar både inrikes- och utrikespolitiskt.


Göran Norrby är både historiker och ekonom, bosatt i Stockholm. Han har en unik bredd och ger därför i sina 1700-talsböcker en ovanligt fyllig bild av det han skriver om.

"Norrbys bok ger en initierad bild av förhållandet i slutet av 1700-talet och kompletterar på ett fint sätt den kunskap som redan finns. Mycket läsvärd."
– Bo Wettéus i Hemmets Vän
Tillbaka till toppen