Maktens män bär rött

215 kr
I denna djuplodande och rikt illustrerade bok undersöker författaren hur bilden av manlighet och makt genom historien har kommunicerats genom kropp, kläder, mimik och statussymboler. För att kläder och statussymboler ska kunna tala till oss måste vi kunna tolka dem. Att högklackade, lårhöga stövlar med skymt av en spetsprydd strumpa ovanför i 1600 talets Europa var ett sätt att markera manligt mod är i våra dagar ingen självklarhet. Kläderna gör mannen heter det i ordspråket, men vilka kläder som gör vilken man är fortfarande ett ganska outforskat område. I boken tolkas bland annat ICA-mannens bara överkropp, Prins Carl Philips racerbilskörande och Reinfeldts röda slips, som innefattar en föreställning om manlighet och makt. Genom att ta del av Stadins forskning förstår vi mera av vår egen kultur och historia, och således mer om oss själva.

Kekke Stadin är professor i historia och ansvarig för forskarutbildningen vid Södertörn högskola.
Tillbaka till toppen