Lyteskomikens kulturhistoria

190 kr
En gång var det ett söndagsnöje för den välbärgade överklassen att titta på de "sinnessjuka" på dåtidens förfärliga institutioner.
Alla länder vitsar om sina grannar: svenskar om norrmän och tvärtom, engelsmän om skottar, belgare om holländare osv.
Idag är det inte längre acceptabelt med skämt om hudfärg och etniskt ursprung. Men lyten har bemötts på de mest skiftande sätt.
Författaren, som har arbetat kliniskt med Sveriges absolut tyngsta patienter har gång på gång hört dem berätta om alla nedsättande tillmälen som de utsatts för. Det födde tanken till denna bok, som på ett avspänt och kärleksfullt sätt försöker berätta om detta svåra: hur vi bemött och hanterat alla dem som på ett eller annat sätt avviker från den gällande normen.

Stephan Rössner är professor emeritus vid Karolinska Institutet och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med kost, motion, livsstil och näringsrubbningar, framför allt grav övervikt. Han har skrivit ett 40-tal populärvetenskapliga böcker, medverkat i media i otaliga sammanhang och även varit skådespelare på Klara Soppteaterns Vetenskapsteater-föreställningar.
Tillbaka till toppen