Louis De Geer

220 kr
Sveriges förste feministiske statsminister?

Louis De Geer (1818-1896) är idag en relativt bortglömd statsman, men den statsminister som, näst Tage Erlander, suttit längst på denna post: 17 år.

Under hans skickliga ledning genomgick Sverige en djupgående förvandling. Viktiga reformer som införandet av näringsfrihet och frihandel genomfördes liksom kommunalt självstyre, starkt humaniserad straffrätt och en rad lagändringar för att stärka kvinnans rättsliga ställning. Men den viktigaste reformen som De Geer ytterst ansvarade för var avskaffandet av ståndsriksdagen och införandet av en tvåkammarriksdag år 1866.

Boken om Louis De Geer och hans tid utgår dels från hans egna Minnen, dels från andra källor som böcker, dåtida tidningar och arkiv.

Författaren utgår också från frågeställningar som är aktuella för vår egen tid. Vilka gränser och hinder tvingades den reformvänliga statsministern hantera?

Sten De Geer är själv av Louis De Geers släkt. Han är advokat och har särskilt arbetat med migrations- och arbetsrätt. Han har tidigare utgivit I skärningspunkten mellan juridik och politik nio rättsfall. Bosatt i Stockholm.

_______

"Boken har välmotiverat undertiteln Sveriges förste feministiske statsminister? Under den framstegsvänlige adelsmannens styre stärktes kvinnors ställning kraftigt."
– Lilly Hallberg, Transportarbetaren

"Sten De Geers berättelse om sin förfader är en bragd på så vis att den ger oss en viktig förståelse för Sveriges väg mot demokrati."
– Erik Jersenius, Östgöra Correspondenten

"Det är en lättillgänglig och mycket läsvärd bok där författaren gjort en lysande insats med urvalet ur källmaterialet." Helhetsbetyg: 4
– Mats K.G. Johansson, BTJ
Tillbaka till toppen