Liksom en herdinna

260 kr
Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-tal

I denna avhandling ges en genomgång av välkända och mindre bekanta målningar/porträtt av kvinnor från 1700-talet. Gemensamt för dem alla är att de på något vis behandlar litterära teman.

Carolina Brown är konstvetare, högskolelärare och författare till bl.a. Skönhetens mask (andra omarbetade upplagan 2011).
Tillbaka till toppen