Lärarinna av Guds nåde

0 kr
Cecilia Fryxell

Cecilia Fryxell, 18061883, var pedagog och handledare för blivande lärare. Hon fick stor betydelse för den svenska flickskolans utveckling.
Hon hade tänkt bli missionär men hälsoskäl tvingade henne att tänka om. Hon studerade i stället skolväsendet i Tyskland och Schweiz. Tillbaka i Sverige grundade hon en flickpension i Helsingborg. Skolan flyttades senare till Carlslund utanför Västerås, där Cecilia Fryxell också startade ett lärarinneseminarium. 1858 köpte hon egendomen Rostad utanför Kalmar och flyttade skolan dit. Eleverna delades in i tre klasser, det fanns också en lärarinneklass. Cecilia Fryxell själv undervisade fr.a. i historia och kristendom. Särskilt beträffande språkundervisningen var hon före sin tid. Skolan upphörde 1877 och Rostad skänktes till staten, som förlade det nybildade folkskollärarinneseminariet i Kalmar dit. Många av Cecilia Fryxells elever grundade egna skolor och hennes inflytande kunde länge spåras i de svenska flickskolornas utveckling.

Inga Elgqvist-Saltzman är har arbetat med livshistorisk forskning i många olika sammanhang och har många publikationer inom sitt fält bakom sig. Hon har varit verksam vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.
Tillbaka till toppen