Läkarinnor

260 kr
Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvinnan 1870 fick tillträde till högre utbildning på universitet och högskolor.

I denna välillustrerade volym får läsaren följa dessa självständiga och målmedvetna individer, från olika barndomsmiljöer till etablerade, utövande läkare. Varifrån kom de? Varför valde de att bli läkare? Vad innehöll studierna? Vilka blev deras specialiteter och var slog de sig ner? Hur såg deras familjesituation ut och hur aktiva var de i övrigt i samhället?

"Det är inte lätt att hålla isär dem, och det är heller inte nödvändigt", konstaterar författaren. Det är den samlade brokiga bilden som visar hur det var att bli och vara kvinnlig läkare då.

Gudrun Nyberg, bosatt i Göteborg, är själv medicinare, forskare och författare till en rad medicinhistoria, väl mottagna fackböcker. Hon är likaså huvudredaktör och initiativtagare till tio volymer i serien "Hundra år i Göteborg".

_________________________________________________________________________________________

Författaren Gudrun Nyberg berättar om bakgrunden och innehållet av boken.
Se hela intervjun med Lotta Gröning för Axess TV via Youtube

***

"Men Nyberg är inte tesdriven utan ger oss en rak, underhållande och lärorik historia om de sexton kvinnor som banade vägen för resten av oss."
, Läkartidningen
Tillbaka till toppen