Kyrkan, rummet, landskapet

270 kr
Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och Allhelgonakyrkan i sitt sammanhang


Kyrkan är en nyckel för att förstå historien – en mötesplats för människor i landskapet under tusen år. En korsväg mellan teologi och tro, mellan och döden. En bärare av längtan, tro och hopp.
Kyrkorummet är speciellt genom sitt långa tidsperspektiv, som berättar om bygdens historia, om relationer mellan människor, om tro och makt och krass ekonomi men som också speglar det sköna och vackra i konst och arkitektur från olika tidsepoker.
Kyrkan, rummet, landskapet är historien om vårt gemensamma kulturarv genom tusen år, speglat genom fem kyrkor i Vreta klosters församling. Var och en av dessa kyrkor har samma budskap men som berättas på olika sätt.
Följ med på en resa i ord och bild genom historien – från nutid till framtid, sett genom kyrkorummet.

The church is a key to understand history – a meeting place for people in its landscape for over a thousand years. A crossroads of theology and faith, of life and death. A bearer of longing, faith and hope. A church is special for its deep time-perspective. It speaks of the history of its settlement, of people's realtionships to one another, of faith and power and brute economics; and it reflects what is fine and beautiful in the art and architecture of different ages.
Church, space and landscape make up the history of our cultural inheritance over a thousand years, mirrored in the five churches of Vreta kloster parish. Every one of these churches has the same mission, but tells its story in a differens way.
Come on a journey through history, in word and image – from past to present, and present to future.
Tillbaka till toppen