Kurkulturer

180 kr
– Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten 1900-1945

I Kurkulturer möter vi en av naturläkekonstens och näringsreformens centralgestalter, Maximilian Birchen-Benner. Under 1920- och 30-talen tog han emot patienter från världens alla hörn på sin klinik i Zürich. Han är müslins upphovsman och förespråkade råkost. Boken bygger på ett omfattande journalmaterial från de svenska patienterna. Undan för undan tecknas en karta över ett medicinskt landskap under 1900-talets första hälft, som visar på hur läkare, lekmän, patienter m.fl. sökt sig fram för att finna behandlingar för ett friskare och bättre liv. Resultatet är ett intressant stycke medicinhistoria, och även kulturhistoria, illustrerad med många bilder i färg och svartvitt.

Motzi Eklöf är docent i tema hälsa och samhälle och är verksam som vård- och medicinhistoriker.
Tillbaka till toppen