Krisernas Grekland

245 kr
I politik och litteratur

Krisernas Grekland med kraschande ekonomi, nödlån, folkliga demonstrationer och oändliga förhandlingar har vi utfodrats med till leda under senare år. Samtidigt intar Grekland positionen som den västerländska kulturens vagga, och är därtill ett älskat turistmål. En mörk skugga kastar dagens rapporter om brutal högerextremism och nynazism.

Krisernas Grekland – i politik och litteratur ger en inträngande bild av hur dagens svåra situation egentligen ser ut och en bakgrund till den. Landets politiska historia från mellankrigstiden till idag tecknas.

Särskild uppmärksamhet ägnas det höger- och extremkonservativa spåret med Metaxasdiktaturen, de pronazistiska grupperingarnas samarbete med Nazityskland under ockupationen och deras väpnade aktioner mot motståndsrörelsen -som stod för bedriften att egenhändigt kasta ut tyskarna ur landet.

Läsarna får likaså ta del av historien om det förödande inbördeskriget, där Churchills föga hedervärda samverkan med de inhemska nazikollaboratörerna krossade frihetsrörelsen. Samma politiska trådar löper därpå vidare till den primitiva militärjuntans kupp och diktatur 1967-1974. Därefter vidtar en mer demokratisk period med de makthavande politiska familjerna Papandreou, Karamanlis och Mitsotakis, omväxlande vid rodret.

Elegant och insiktsfullt ger författarna ett extra perspektiv åt framställningen genom att också konfrontera de kaotiska politiska skeendena med litterära bilder från motsvarande epok.

Christina Heldner är professor i romanska språk och har erfarenhet av att läsa och skriva på grekiska. Torsten Rönnerstrand är historiker och samhällsvetare samt fil. dr och docent i litteraturvetenskap. Båda författarna har under många år vistats och rest i Grekland.
Tillbaka till toppen