Konsten att tämja drakar

230 kr
Profession och profiler i svensk press Presshistoriska studier

Det har funnits tidningar i Sverige i 350 år. Striden kring tryckfriheten har alltid pågått och en av Sveriges grundlagar garanterar tidningars oberoende. Torbacke pläderar i dessa essäer för vikten av forskning i medias roll. Här skriver han om pressens demokratiska kraft, om militär opinionsbildning i pressen, om de s.k. nyhetsfabrikerna i Stockholm, om Riksdagens tidningar, när tidningarna kom till landsorten, om rubrikens betydelse m.m.

Jarl Torbacke är professor em i historia och den kanske främste pressforskaren i landet med ett antal böcker på meritlistan.

Tillbaka till toppen