Konsten att hålla i rodret

160 kr
Om rektors och andra ledares roll och arbete

Skolledare har en utsatt roll i dagens samhälle. Från många olika håll kommer förväntningar på vad en rektor ska åstadkomma – det är många och motstridiga krav. Och rektorn har förvisso en viktig roll: det handlar ju om att leda unga och vuxna i en intensiv miljö som ofta är svårbemästrad. Vanligt är att rektor ses som i första hand en pedagogisk ledare. Författaren hävdar dock att huvuduppgiften är att vara just ledare. Därför bör rektorns professionella utveckling se annorlunda ut än lärarnas. I bokens sex korta kapitel delar författaren med sig av sina egna erfarenheter av att leda en skola på ett fruktbart sätt. Det går att få alla medarbetare – elever, lärare och övrig personal – att växa och utvecklas under trygga och behagliga former. Boken vänder sig inte bara till skolledare. Även de som leder ett äldreboende, en vårdcentral eller en arbetsförmedling är rektorer i någon mening. De förväntas också skapa bästa möjliga miljö för sina klienter och sin personal. Även till dem vänder sig denna bok.

Oscar Öquist är leg. psykolog och har många års erfarenhet av ledarutbildningar och organisationsutveckling. Han är författare bl.a. till böckerna ”Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat” och ”Framgångsrikt ledarskap med systemteori – mönster, sammanhang och nya möjligheter”. På Carlsson Bokförlag utkom han senast med ”Tyst erfarenhet – om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur” (1991, 1995, 2003). Oscar Öquist är bosatt i Sverige och Portugal.
Tillbaka till toppen