Konst och institution

0 kr
Bokens skribenter diskuterar dagens situation för konsten och dess roll i samhället. Går det att förena institution och konst? Här beskrivs akademielever i uppror vid Konsthögskolans tillkomst för hundra år sedan (Bedoire). Kungligheter och modern konst ägnas en uppsats (Brummer). Grünewald och striden för modernismen skildras (Granath). Hur den officiella kulturpolitiken skiftat under 1960- och 1979-talen beskrivs (Sydhoff). Hur dagens konstnärer uppträder på en scen med annan utbildning får man en inblick i (Sachs). Beroendet av institutioner är en annan aspekt bland dagens konstnärer (Lantz).
En omväxlande bok om konstens villkor.
Boken utges i samarbete mellan förlaget, Konstakademien och Konsthögskolan.

Fredric Bedoir är professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Olle Granath har tidigare varit chef för både Moderna Museet och Nationalmuseum. Han är numera ständige sekreterare vid Konstakademien. Båda har tidigare, på var sitt håll, gett ut ett flertal böcker.
Tillbaka till toppen