Kidnappning

230 kr
I dag tillhör kidnappningar och därmed alla spektakulära händelser det massmediala nyhetsflödets vardagsmat. En enda känd person, några få intressanta individer i något sammanhang eller rentav hela skolklasser eller skolor kidnappas och förs bort. Gigantiska lösensummor eller krav på att släppa fria fängslade personer ingår som villkor för frisläppande av de kidnappade. Eller det kan röra sig om påhitt, fejkade kidnappningar av någon orsak. Exemplen är många - och kanske var det "snällare" förr?

Kidnappningens historia är förstås lång och mer eller mindre brutal. På olika sätt drabbas dock människor. Här presenteras en del av kidnappningens historia med konkreta fall i nutid, närtid och dåtid. Holländer har bättre insikter i denna historia än de flesta ...

Han resonerar också kring de rättsliga och psykologiska aspekterna av en kidnappning, inte minst för offrens anhöriga. Han intervjuar huvudpersonerna i två av Sveriges mest uppmärksammade kidnappningar: Malisvensken Johan Gustafsson och pistolskytten och OS-medaljören Ragnar Skanåker. De berättar om sina strategier för att mentalt och fysiskt klara sig igenom månader av psykisk tortyr och ovisshet. Och hur hanterar de och deras anhöriga situationen efteråt?

Lars-Erik Holländer är f.d. kriminalkommissarie och f.d. livvakt. Han älskar friluftsliv och att resa. Han arbetar även med cancersjuka barn och barn med trasig uppväxt. På Carlsson Bokförlag utkom han senast med Halshuggning - Från bödelns bila till Kriminalvårdens elektroniska fotboja (2017). Lars-Erik Holländer är bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen