Kärlek i Indien

210 kr
Äktenskap, moral och sex

Indien genomgår nu en snabb ekonomisk och social förändring. Gamla traditioner ifrågasätts. Det växer upp en generation ungdomar som kräver mer frihet och hoppas kunna gifta sig av kärlek, inte med den person som släkten valt ut. Kärleksäktenskap kanske gör det rådande kastsystemet förlegat. Det är unga kvinnor som leder detta uppror, eftersom de har mest att vinna på att gamla sedvänjor och värderingar ändras och ifrågasätts.

De som vill bevara den gamla strukturen känner sig hotade och ser i kvinnans frigörelse ett moraliskt förfall och att kastsystemet hotas om de förlorar kontrollen över vem som gifter sig med vem.
Hälften av studenterna vid universitet är kvinnor och även på grundskolenivå är det snart lika många flickor som pojkar som går i skolan. Med utbildning ökar kvinnors möjlighet att mer aktivt ta del av samhället. Med utbildning kan kvinnor få ett jobb och tjäna egna pengar, vilket gör dem ekonomiskt oberoende.

Det kommer att ta tid att förändra ett samhälle där kulturen är djupt invävd i religionen och kastsystemet. Men små steg tas varje dag. När kvinnans status höjs kan det bli ett slut på aborter av flickfoster och trafficking.

Pär Jansson färdas runt i det väldiga landet, intervjuar och samtalar med alla kategorier av människor om förälskelse, äktenskap, hopp, sex, moral, kropp och aborter.

En rik och "nära" skildring om ett i många avseenden okänt land och en kluven verklighet.

Pär Jansson är journalist och författare. Han har gjort många och omfattande resor till Indien. På Carlsson Bokförlag har han tidigare utgivit Sikherna och deras värld (2017) och Indiens heliga ko (2020). Bosatt i Stockholm.
_________

"Kärlek i Indien är en mycket läsvärd bok, som trots allt inger hopp om framtiden för kvinnornas del."
– Margareta Hartelius, BTJ
Tillbaka till toppen