Jaget vaknar och förvandlar världen

230 kr
I en tid då tron på kontroller, prov och nationell utvärdering breder ut sig, menar författaren till Jaget vaknar och förvandlar världen att skolan behöver frigöras och läggas i lärarnas, föräldrarnas och elevernas händer. Det är först då som skolan kan bli sant demokratisk. Det enskilda barnets bästa måste stå i centrum. En förnyad skola har en samhällsomvandlande kraft. Men först måste förnyande tankar väckas i samhället. Genom jag-utveckling kan vi övervinna alla former av kollektivism, fundamentalism som nu vållar så mycket våld och intolerans. I boken bjuds läsaren på en bildningsresa genom jag-filosofins historia i Europa och Norden. Författaren undersöker personlighetstankarna i antroposofin. Vi möter svenska pedagogiska pionjärer som Hans Larsson, Carl Malmsten, Emilia Fogelklou. Och givetvis betydelsefulla tänkare som Goethe, Geijer, Grundtvig, Ellen Key och – inte minst – Rudolf Steiner.

Hans Möller, bosatt i Stockholm, har tidigare arbetat som folkhögskollärare i Svalöv, gymnasielärare i Stockholm och är utbildad Waldorflärare vid seminariet vid Michael Hall i Sussex, England. Han var medgrundare till Ellen Key-skolan i Spånga, är frilansskribent och har utgivit bl.a. en introduktion till Waldorfpedagogiken samt en bok På väg att bli människa. Denna bok är en utvidgning och bearbetning av den tidigare boken.
Tillbaka till toppen