Jag ville ju bort!

80 kr

Jag ville ju bort är något så ovanligt som en liten skrift om ett mycket väl övertänkt självmordsförsök. Beslutet växte fram under ett flertal år, från början efter ett samtal mellan de två makarna om ett aktivt avsked till ett långt gemensamt liv – men med vetskapen om att en av dem skulle gå bort inom kort i en elakartad cancer. Ingrid hade studerat olika sätt att beröva sig livet, inhämtat beskrivningar ur skönlitteraturen från kända förebilder. Lugn och medveten skred hon till verket – men trots allt misslyckades det. Efter flera år har hon nu beslutat sig för att publicera sin nakna och insiktsfulla berättelse om sitt misslyckande – som förbyttes till sin motsats, men vägen tillbaka blev en lång vandring. Den gjordes också möjlig genom trogna vänners stora omsorg. 

Ingrid Börge, bosatt utanför Stockholm, är författare och välrenommerad översättare av skönlitteratur främst från italienska.

Danskt band / ca 50 s. / ISBN 978 91 8906 567 3 / Utkom februari 2023 

Tillbaka till toppen