Jag skriver till dig från ett avlägset land ...

230 kr
Mötet mellan Delblanc och Ekelöf i dikt och tanke, deras personliga relation. Mystiken intresserade dem. Här belyses mystiken som begrepp liksom den personliga mystikupplevelsen. Olika essäer i boken tar upp Ekelöf och den svarta madonnan, mystiken i Ekelöfs "vägvisare till underjorden". Delblanc och Grottmannen diskuteras liksom författaren och den persiska mattan. Även Delblancs kritik av psykiatrin tas upp. Gudsbilden hos både Ekelöf och Delblanc analyseras.
En rad insiktsfulla skribenter: Antoon Greels, Ylva Eggehorn, Görel Cavalli-Björkman, Johan Swedenmark, Bo Gustavsson, Johan Cullberg, Helene Blomqvist, Maria Küchen vid sidan av bidrag från de två redaktörerna Lars Ahlbom och Karin Levander. Boken är illustrerad med föremål som betytt mycket för såväl Ekelöf som Delblanc.
Lars Ahlbom är fil.dr, litteraturvetare, författare och särskilt inriktad på Delblancs författarskap. Medlem av styrelsen i Delblancsällskapet. Karin Levander är ordförande i Ekelöfsällskapet.
Tillbaka till toppen