Jag glömde tid och rum

170 kr
Samtal om sexberoende

Boken består av ett antal fallbeskrivningar ur psykoterapeuten Eva Hedlunds praktik. Klienterna är alla sexmissbrukare men deras problem yttrar sig på olika sätt. De kan vara porrsurfare, sexköpare, blottare eller ha anklagats för pedofili. Skälet för en sexmissbrukare att söka hjälp är för det mesta att han det är oftast en han  har avslöjats av partnern, hustrun, sambon. Han kommer djupt skamsen till terapeuten. Inte sällan medger han också att han velat sluta men inte förmått på egen hand.
Boken ugår från några långvariga terapikontakter där männen efterhand blev intresserade av att tala om vad som drev dem att köpa sex, d.v.s. det utbyte det gav. Det kunde vara spänning men också en känsla av att vara önskad, mottagen.
De flesta av männen männen var gifta och hade ett konventionellt sexliv hemma. De menade att det inte fanns något samband mellan deras sexköp och relationen till hustrun. En man kom på hustruns begäran för att han blottat sig. Det berodde på att hon inte längre ville ha sex med honom, sa han. Ett kapitel handlar om ett par män som varit för nära unga tonåringar. En av dem hade dömts för sexuellt ofredande. Vi möter också ett manligt homosexuellt par där porrsurfandet hotar att rasera förhållandet.
Grunden till problemet är ofta dolt och strävan att glömma tid och rum har varit patientens eget försök till lösning. Men det blev ingen lösning eftersom det måste upprepas. Det blev snarare ett tvång. I bästa fall inser de själva att de sexualiserar, d.v.s. omvandlar, andra känslor och konflikter, ofta av sorg och smärta.
Flera av männen har bidragit aktivt i arbetet med boken, vilket de anser har gett dem ytterligare perspektiv på både problemen och terapin.

Eva Hedlund är leg. psykoterapeut med många års erfarenhet från RFSU-kliniken och Psykoterapiinstitutet. Hon är även hedersdoktor vid Stockholms universitet.
Tidigare böcker är bl.a. Med könet som vapen och värn, Fruktan för närhet om sexualfientligt beteende hos män, Sexuellt utnyttjad om terapin efteråt, Män med sexuell beroendeproblematik och Sexualitetens irrgångar.
Tillbaka till toppen