Inte bara Stasi – Relationer Sverige–DDR 1949–1990, 3:e reviderade upplagan

0 kr
Ett numera klassiskt verk som här utkommer i en ny reviderad upplaga. 

”Ingen hade kunnat ana att den här boken, Inte bara Stasi, skulle väcka sådant rabalder och röra upp så många känslor när den publicerades hösten 2009. Avslöjanden om de täta relationerna mellan Sverige och ddr bygger på dokument i de tyska arkiven och författarens intervjuer med dissidenter, medborgarrättskämpar och f.d. Stasiofficerare, många tidsvittnen och dåtida aktörer. Historien om kalla kriget är explosivt och minsann inte riskfritt för historiker som arbetar med detta.” 

Så skriver författaren i förordet till den nya, reviderade upplagan av den uppmärksammade och diskuterade boken. Sverige var betydelsefullt för ddr som brygga och buffert mellan öst och väst. Diktaturens omfattande och hemliga polis (Stasi) avsatte enorma mängder rapporter och dokument i sina arkiv, något som Almgren är kunnigare om än de flesta. 

Birgitta Almgren är professor i tyska och landets främsta kännare av ddr och dess upplösning. Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker om Nazitysklands agenter i Sverige. Bosatt i Arboga. Senast utkom Almgren med en ny upplaga av Inte bara spioner (2021).

Preliminär utgivning 2024
Tillbaka till toppen