Inspiration Matisse!

320 kr
En bok och utställning som tar sikte på Henri Matisse (1869–1954), fransk världsberömd målare, tecknare och skulptör. Juristbiträdet som blev konstnär.

Efter perioder av skolor och vistelser vid bl.a. Medelhavet öppnade och drev han en egen konstskola (1908–1911) i Paris, Académie Matisse. Bland sina elever där hade han bl.a. Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Leander Engström och Einar Jolin och därtill elever även från andra nordiska länder. Matisse kanske viktigaste bidrag till konsthistorien anses av många kännare vara stilen fauvismen som stod för en frigörelse av färg och form. Man använde t.ex. ofta färgerna rena, direkt från färgtuben. En rad av hans mest kända verk återges i boken, arbeten som också visar hans utveckling och ”typiska perioder”. För övrigt var Matisse även en storartad bokkonstnär med illustrationer till flera av de klassiska franska poeternas böcker. I boken avhandlas framför allt de svenska Matisse-elevernas måleri och inflytandet från mästaren. Även norska elever finns med.

Bland skribenterna finns Olle Granath, Andrea Kollnitz, Barbro Werkmäster utöver Anna Meister och museichefen Karin Sidén.
Tillbaka till toppen