I vapenrock och linnebyxor

195 kr
– Under Gustav V:s och Per Albins beskydd

1921 blev det ett avbrott i Mobergs litterära karriär. Han kallades in till militärtjänstgöring i Växjö. För den pacifistiska och rebelliska Moberg var militären knappast en ideal plats. Detta till trots skrev han sin första bok under värnplikten. När Moberg satt i arresten, vilket inte direkt var ovanligt, ägnade han sig nämligen åt att skriva I vapenrock och linnebyxor. Han gjord där upp med strikta officerare och klargjorde tydligt vad han tyckte om sitt liv som värnpliktig. Boken publicerade han under namnet ”Ville i Momåla”, ett alias som han använde flitigt under sin ungdom. Det gick så långt att han ansökte om att få byta namn till Vilhelm Momåla men på detta fick han avslag.
Boken utges i faksimil med förord av Ingrid Nettervik och utges i samarbete med Vilhem Moberg-Sällskapet.

Redaktören för boken, Ingrid Nettervik, är ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet.
Tillbaka till toppen