I stormaktspolitikens periferi

210 kr
Sverige i Moskvas politik under 1930-talet

Sedan mitten av 1920-talet har Sverige haft en betydelsefull position i Sovjetunionens utrikespolitik, om än i periferin av Moskvas förbindelser med stormakter, såsom Frankrike, Storbritannien och USA. I stormaktspolitikens periferi redovisar ett omfattande källmaterial från de ryska arkiven. Den ger en mångfacetterad bild av hur de ledande i det sovjetiska utrikesfolkkommissariatet, särskilt Maksim Litvinov och hans medarbetare, bedömde de svenska regeringarnas agerande i regionala och internationella frågor.
I centrum står författarnas analyser av ambassadör Aleksandra Kollontajs rapportering om Sveriges roll för den politiska utvecklingen i Östersjöområdet. Boken ger nya inblickar i den svenska uppfattningen om Sovjetunionens roll i det internationella samfundet vid mitten av 1930-talet.

Lennart Samuelsson är historiker och ekonomisk historiker med inriktning på ryska frågor. Han har också översatt de två medförfattarns texter. Oleg Ken och Aleksander Rupasov är båda ryska forskare. Boken utkom på ryska 2005.
Tillbaka till toppen