I speglarnas sal

160 kr
 Psykiatriska skisser


Här berättar Sten Espmark, kognitiv beteendeteapeut och även psykoanalytiker, insiktsfullt och lyhört om sin verksamhet under åren. En verksamhet där man ofta tvingats välja mellan ett behavioristiskt eller ett psykodynamiskt synsätt, något som idag gett upphov till den så kallade psykiaterkrisen.
Espmark menar att de båda synsätten ingalunda är oförenliga men att det gäller att välja metod utifrån det enskilda fallets beskaffenhet. Hans resonemang illustreras av 13 fallbeskrivningar,  eller psykiatriska skisser, från hans verksamhet. De sträcker sig så långt som 40 år tillbaka i tiden och visar alla på fall där behandlingsmetoden från början inte varit självklar. Avslutningsvis återges stora delar av de högaktuella debatt som idag förs kring psykiaterkrisen.
Boken I Speglarnas sal utgör i sin helhet en viktig pusselbit i förståelsen av krisen.Sten Espmark är utbildad kognitiv beteendeterapeut och psykoanalyiker. Han var tidigare biträdande överläkare på Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Sedan 1987 är han privatpraktiserande psykoterapeut och analytiker.

Tillbaka till toppen