I problembarnens tid

180 kr
Förnuftets moraliska ordning

Vad innebär det att vara barn och ”normal”? Det är en enkel fråga, men nog så besvärlig att besvara. I problembarnens tid är en oroande och provocerande bok om barn. Paradoxalt nog skriver de två författarna:

”Men det är inte barnen vi studerat. Genom beskrivningar av problembarn, de som väcker förvåning och vilja att åtgärda, har vi istället sökt det i olika avseenden önskvärda barnet – så som det är kulturellt bestämt. Vi har således vänt blicken mot de institutioner och de experter i samhället som bär upp kontrollen av barnen och deras föräldrar. Skildringar av problembarn har vi nämligen mycket av i vårt land. I utredningar, rapporteringar och testningar samlas barnproblem i de stora arkiven. Där har vi arbetat.”

Mats Börjesson är forskare och professor i sociologi samt barn- och ungdomsvetenskap, verksam vid Stockholms universitet. Eva Palmblad är författare, forskare och universitetslektor vid Lunds universitet.
Tillbaka till toppen