I metaforernas landskap

240 kr

I METAFORERNAS LANDSKAP är en drabbande text om grundstenar i vår mänskliga existens.
”Syftet med denna bok är att undersöka metaforanvändningen i vårt vardagsspråk och i vårt vardagsliv. De metaforer vi använder färgar i hög grad hur vi lever våra liv och hur vi förstår våra upplevelser. Vilken metafor vi lutar oss mot påverkar oss ofta mer än vi kan ana och ofta på en omedveten nivå”, skriver författaren inledningsvis.

Hon fortsätter: ”I metaforens väsen ligger att bära över något från en värld till en annan, från en konkret upplevd erfarenhetsvärld till en abstrakt, svårfångad värld. Frågan är hur denna överföring sker, och finns det vissa fenomen och områden som är mer metaforberoende än andra?”

Så formulerar sig Gudrun Olsson och tar sedan med läsaren på en insiktsfull resa inom olika kunskapsområden som psykoterapi, psykoanalys, lyrik och filosofi i tretton fylliga kapitel. Boken är illustrerad med författarens egna bilder.

Gudrun Olsson är professor i psykologi vid Strömstad akademi, bosatt i Göteborg efter många år som forskare i Danmark. Hon är docent, filosofie doktor, psykolog och leg. psykoterapeut. Under 25 år har hon varit verksam vid universiteten i Göteborg och Aalborg. Under åren har hon medverkat i en rad fackböcker och publicerat ett 60-tal vetenskapliga artiklar. Hennes senaste bok är Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi i praktik och forskning.


Tillbaka till toppen