Humanisten Karl Marx

230 kr
En teoretiker vår värld har behov av

Som Marx konstaterar är det inte tillräckligt att "tanken tränger till förverkligande, utan verkligheten måste själv tränga sig mot tanken". När vi vänder oss till vår samtid, till det på många sätt ohållbara tillståndet i vår värld – kan det då vara så att denna vår verklighet tränger sig mot den marxska tanken, att vår samtid har ett behov av Marx humanism?

Werner Schmidt utreder denna fråga med upplysande problemställningar, förklaringar och citat. Han leder oss till viktiga och belysande stationer i Marx tänkande och visar aktualiteten av dennes ansats, hur de allmänna samhälleliga och globala ramarna för mänskligt handlande måste förändras för att kunna möjliggöra människovärdigt liv för alla.

Författaren berättar, kontextualiserar och förklarar på ett – i sammanhanget – ovanligt lättillgängligt sätt. Han vänder sig med sin tolkning av den humanistiske Marx även till en yngre generation som politiserats utanför den marxistiska diskursen och gör den användbar för brinnande aktuella frågor.

Werner Schmidt, f. 1944, var fram till 2011 professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Han har tidigare utgivit bl.a. C-H Hermansson. En politisk biografi (2005) och Peter Weiss. Ett liv som kritisk intellektuell (2016). Schmidt är medlem av Institut für kritische Theorie (Berlin) som står bakom publiceringen av det stora projektet Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus (HKWM).
"Att förstå Marx i originaltexter är ibland ganska svårt. Detta verk är föredömligt skrivet med ett tillgängligt språk och resonerande utan att grova förenklingar görs på bekostnad på redlighet. Tankegångarna stärks genomgående av källor.
Den oortodoxa marxism som skrivs fram i boken är på frammarsch inom dagens vänster. Humanisten Karl Marx är likväl en god och tillgänglig bok för den som söker ökad politisk självförståelse, som för den försöker förstå dagens politiska karta. Man måste förhålla sig till sin samtid."
– Isak Adolfsson, Kulturdelen


Tillbaka till toppen