Holger Blom

310 kr
Dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm

Holger Blom var legendarisk stadsträdgårdsmästare under mer än 30 år och i 50 år arbetade han åt staden. Mer än någon annan har han förknippats med de gröna och vackra parkerna, de prunkande offentliga rabatterna, lekplatserna för barnen i det offentliga rummet. I denna bildrika och faktarika bok kommer han i stora stycken själv till tals genom sina opublicerade memoarer som här återges i delar. I övrigt växer bilden fram av en arkitekt med bildning och utblick, en renässansmänniska.

Brita Åsbrink är frilansskribent och författare till ett flertal böcker, bl.a. om Nobel och om den offentliga konsten i Stockholm. Ola Andersson är arkitekt och skribent och svarar för bokens förord.
Tillbaka till toppen