Hjalmar Gullberg

260 kr
 En bibliografi


Hjalmar Gullberg är en av Sveriges största poeter (1898-1961), läst och älskad av en bred läskrets liksom av litteraturkännare av facket. Han var under lång tid den mest inflytelserike svenske diktaren och stilbildaren för en hel poetgeneration. Därtill var han översättare, chef för radioteatern och ledamot av Svenska Akademien.
Denna bok förtecknar allt som han publicerade och dessutom intervjuer, litteraturen om honom, tonsättningar av hans dikter, parodier och pastischer på dem osv. Härtill kommer att hala volymen dessutom återger recensioner, intervjuer, tidningsnotiser o.d. om Gullberg alltså ren löpande text.

Lennart Karlström är bibliotekarie, bosatt i Arboga. Han har tidigare utgivit ett flertal bibliografier.
Tillbaka till toppen