Hilarys historia

250 kr
Samtal med Hilary Sarnecki 14 september 2007–12 augusti 2008

En bok om konsten att överleva i en absurd tillvaro. Om man också har lite tur.

Hilary Sarnecki kom till Sverige 1969 tillsammans med sin familj. Nästan 40 år senare, kort före Hilarys död, bad sonen Jerzy honom att berätta om sitt liv. Det blev 20 långa samtal. I den här boken får vi ta del av Hilarys skildringar av livet i Polen före andra världskriget, om flykten till Sovjet undan nazisterna, om förvisningen till Sibirien och livet i Uzbekistan, om det strapatsfyllda återvändandet till Polen 1945. Om hur det var att inneha höga befattningar i det kommunistiska Polen och Kina och förlora dessa, och sedan åter fly Polen när antisemitismen fått "officiell sanktion" i landet.

Det blir många inblickar i en kaotisk verklighet där logik och moral syntes frånvarande. Med anekdoter ur verkliga livet ger boken en exposé över en turbulent period i vår moderna historia. Historiska gestalter som Hitler, Stalin, Zhou Enlai, en rad polska kommunistledare, en vän till påven, en general från spanska inbördeskriget, en ledare för ett oppositionsparti i Australien och en man som förberedde en statskupp i Ecuador, har alla spelat en roll Hilarys liv. Hilarys skildringar varvas med sonen Jerzys egna minnesbilder.

Jerzy Sarnecki, född 1947, är sedan 20 år professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet. Han anlitas ofta av medierna som expert på brottslighet. Tidigare har Jerzy bl.a. arbetat som utredningschef på Brottsförebyggande rådet. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar om bl.a. samhällets reaktion på brott, kriminella nätverk, livsförloppskriminalitet, invandrares brottslighet, polisens effektivitet och byråkrati. Han har också skrivit flera läroböcker i kriminologi. Hans konsekventa hållning för en human kriminalpolitik har gjort honom till en kontroversiell person i vissa politiska läger.
Tillbaka till toppen