Härlig är Norden

230 kr
En reporters uppenbarelse

Norden är mossigt. Norden är något historien egentligen lagt bakom sig i en tid när EU och Europa och Globaliseringen tar över. Glöm Norden. Sådana påståenden är journalisten Bengt Lindroth hjärtligt trött på. Därför skrev han den här boken. För att dra egna slutsatser av sina årtionden som Nordenbevakare. Och för att utmana ointresset för det nordiska som han tycker sig möta nästan överallt bland svenska politiker och opinionsbildare inom kultur och samhälle. Det är tvärtom så, att Norden är vägen ut till Den Stora Världen. Här berättas om författarens egen väg till nordismen. Han misstror nationalstaten likaväl som dyrkan av den globala omvälvningen och Bryssel. Leve regionerna istället! De nordiska länderna porträtteras via ett antal portalgestalter vars arv lever än idag: CG Mannerheim, Fridtjof Nansen, NFS Grundtvig, Halldór Laxness, Astrid Lindgren. Ett kapitel om Pest över Norden handlar om den nordiska tanken under trycket av Hitlertyskland. Strärktes eller försvagades demokratin bland våra folk av nordismen? Frågan om det finns nordiska särdgrag i konst och kultur besvarar författaren med ja. Han urskiljer en nordisk kosmopolitism. Slutsatsen blir att det moderna, anpassningsbara och utåtriktade Norden har en viktig mission att fylla i 2000-talets Nordeuropa och inom ett allt mer sönderfallande EU. Synd bara att inte svenska och nordiska politiker bryr sig mer.

Bengt Lindroth är född 1942 i Uppsala. Som journalist bevakade han Norden i 50 år, bl a som SR:s korrespondent i Norden och Baltikum. Tidigare politisk redaktör på Expressen 1985-1994. Kolumnist i Sydsvenska Dagbladet och Hufvudstabladet. Idag frilans i SR i P1 och P2.Tillbaka till toppen