Gunnar Sundblad: den siste brukspatronen

250 kr
Gunnar Sundblad (1888 1976) är ett legendariskt namn inom skogsindustrin i Sverige. Han var i högsta grad ett aktat namn under många decennier under 1900-talet som vd vid Iggesunds bruk. Han var något av en inkarnation av vad man lade in i 1800-talsbegreppet brukspatron: han månade om inte bara företaget utan också orten där han verkade. Han ville sina anställdas bästa, engagerade sig i skola och idrott, samarbetade med politiker och fackförening. Han insåg också forskningens betydelse och drev på forskningsinstitut och professurer inom KTH i Stockholm, hans egen högskola. Han var både nydanare och verkställare. Han var i mycket en föregångare inom skogsindustrin i landet och lämnar ett gott arv efter sig. Han fick också bekräftelse på detta genom en rad utmärkelser.

Per Jerkeman är författare och civillingenjör med papper som specialitet. Han har skrivit en rad böcker om papper, varav en blivit en klassiker: Papper en mänsklig historia.

_____

"Jerkemans biografi är empirisk redovisning mer än lustläsning, men hans arkivaliska noggrannhet gör ändå både tid och samhälle tydligt."
– Jan-Olov Nyström, Hudiksvalls Tidning 18-05-2022

"Allt som allt ger boken frikostigt utrymme för beskrivning av bakgrundsfakta och allmän industriell utveckling. Jerkeman sätter branschens utveckling i dessa sammanhang och hjälper läsaren på så sätt att bättre förstå de bevekelsegrunder som vägledde verksamheten och Sundblads avgöranden."
– Esko Häkli, Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 3/2022
Tillbaka till toppen