Glädje och sorg i en drottnings liv

220 kr
Drottning Josephine av Sverige och Norge, hennes föräldrar och syskon i 1800-talet Europa

Varför blev drottning Josephines liv i Sverige så svårt? Vad hände med den sextonåriga prinsessan av Leuchtenberg som så förälskad och lycklig anlände till sitt nya land? Boken Glädje och sorg i en drottnings liv bygger delvis på tidigare outnyttjat källmaterial i det Bernadotteska Familjearkivet och vill levandegöra och ge sammanhang åt två familjers olika livsöden. Den kungliga familjen i Sverige och drottning ­Josephines ursprungsfamilj som var spridd över hela Europa med familjemedlemmar som var djupt involverade i varandra. Boken ger en god inblick i 1800-talets Europa och avslutas med ett appendix som skildrar den Leuchtenbergska familjens ryska släktgren, där medlemmarna tillhörde den ryska tsarfamiljen.

Kerstin Nohrenius har forskat i de svenska källorna och står för merparten av texten. Hon är tidigare informationschef i Täby kommun. Hon har senast utgivit Eugène de Beauharnais, Napolens styvson (2006).

Lars Wiklund har forskat i och översatt från de utländska källorna (franska, ryska, tyska) och har från ryska översatt boken Tysk dagbok 1945-46. En sovjetisk officers anteckningar av Vladimir Gelfand (2006).
Tillbaka till toppen