Gjort, tänkt, känt

0 kr
En erfaren historieprofessor skrivet här på ovanligt sätt om arbetet vid universitet, i forskningsråd och expertkommittéer, nationellt och internationellt. Det är en personlig och inte privat skildring av en framgångsrik bana. Överraskande nog är den mycket ovanligt att historiker skriver denna typ av bok.
"Mitt jags förändringar och min bevarade identitet är grundtemat för denna bok", skriver han. I kapitel som "Från gesäll till mästare i vetenskapsrådet", "Vara sin egen i vetenskapens hus" och "Nätverket, människorna och teorierna" går han djupare in på just den akademiska miljöns sfär som arbets- och karriärplats.

Rolf Torstendahl är historiker, bosatt i Uppsala. Han har många vetenskapliga texter bakom sig och har likaså en rad framträdande poster på meritlistan.
Tillbaka till toppen