Friluftsliv i förändring

270 kr
Studier från svenska upplevelselandskap

Författarna tecknar ett friluftsliv i förändring som begrepp, företeelse och som ett empiriskt och vetenskapligt fält. Här diskuteras bland annat hur det forskas kring begreppet, man redovisar enkätstudier i ämnet, gör en kvantitativ analys av friluftslivet liksom man beskriver och tecknar de sociala mönstren.

Även barns möten med natur, det friluftsliv som sker nära tätorterna och naturupplevelsernas ekonomiska värde undersöks. Och vilka nya aktiviteter av friluftsliv finns?
Vidare diskuteras när friluftsliv blir naturturism. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod i friluftsforskningen med exemplet bär- och svampplockning granskas. Boken illustreras med foton och diagram.

En rad kunniga skribenter deltar, alla med förankring i universitets- och högskolemiljöer. Bokens redaktörer är: Peter Fredman är professor i naturturism vid ETOUR, Mittuniversitetet i Östersund. Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet.Marie Stenseke är professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet.
Tillbaka till toppen