Frihet, makt och moral

210 kr
John Locke och Immanuel Kant


I dag är de flesta överens om att alla medborgare bör komma till tals i det politiska samtalet. I en demokrati som omfattar flera miljoner människor sker deltagandet i dag i huvudsak genom val av representanter. Men Björklund föreslår att man utvecklar samtal som gör det möjligt för enskilda människor att lägga fram sin åsikt och samtidigt ta sin del av ansvaret för politiken. Demokrati innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter.

Stefan Björklund gör här en analys som bygger på den klassiska upplysningsfilosofin som inträffade för omkring femhundra år sedan och tog slut vid skiftet mellan sjutton- och artonhundratalen. Han menar inte att dessa gamla filosofer har så många praktiska förslag som vi kan ha nytta av i dag, men de hade ett intellektuellt förhållningssätt som i sig är tidlöst, men som började gå förlorat när nytto­filosofin gjorde sitt intåg omkring år 1800.

Denna bok är den sista i en serie på tre som lyfter fram den klassiska upplysningsfilosofin under sexton- och sjutton­hundratalen.

Professor Stefan Björklund disputerade i historia vid universitetet i Uppsala men kom att undervisa inom ämnet statsvetenskap. Hans forskning ligger i området mellan de båda ämnena. På Carlsson Bokförlag har han tidigare utgivit En anständig individualism. Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume (2013) och Det redbara samtalet – Locke och Popper mot Heidegger (2015). Stefan Björklund är bosatt i Uppsala.
Tillbaka till toppen