Fougstedts

350 kr
Familjen och sakligheten

Arvid Fougstedt (1888–1949) och Erik Wessel Fougstedt (1915–1990) är två av Sveriges erkända, men mindre uppmärksammade konstnärer. Ändå är de bland de mest representerade i våra främsta museisamlingar. Konstvetaren Lena Johannesson har forskat i de bägges karriärer och i deras nog så komplicerade familjesituation. I sin innehållsrika bok gör hon dessutom en vidare utblick både till den svenska och den internationella konstscenen. Ett pionjärarbete.
Tillbaka till toppen