Fosterbarn i tid och rum

230 kr
Lokal och regional variation i svensk fosterbarn

Den vanligaste lösningen för barn som inte kunnat eller ansetts kunna bo hos sina biologiska föräldrar har länge varit att placera dem i fosterhem. Detta gäller både Sverige och andra länder. Det är nog allmänt känt och inget ovanligt motiv i skönlitteraturen, framförallt för några generationer sedan. En kontroll av fosterbarn och fosterhem på kommunalnivå har funnits sedan början på 1900-talet.
Boken ger en bred översikt av hundra års fosterbarnsvård: vad som menas med fosterbarn, etiska överväganden, antalet fosterbarn, barn från Sverige respektive utlandet under olika perioder, privat fosterhemsvård, privata vårdföretag, bedömningar av barn, fosterhemsinspektörernas roll, olika samhällen med många fosterbarn, att fostra förebilder etc.

Johanna Sköld är fil.dr och verksam vid Linköpings universitet. Ingrid Söderlind är fil.dr, verksam vid Institutet för framtidsstudier och vid Linköpings universitet. Ett kapitel har skrivits av Ann-Sofie Bergman.


Tillbaka till toppen