Förlorade generationer?

230 kr
Tyskarna och skuldfrågan

Övergripande problemställning i boken är hur generationerna i Tyskland har handskats med arvet efter nazismen och Hitler. Hur har människor präglats i den epok de själva upplevt? Vad hände med förkrigsgenerationen som upplevt något annat än nazismen? Vissa gick under den svarta tiden i inre emigration, andra lämnade landet. Det gäller oftast dem som var födda före 1895. De som föddes under åren 1896–1918 blev ibland Hitleranhängare, det dök även upp svenskar i Hitlers tjänst, och svenska artister som gjorde karriär i Tyskland under dessa år. Andra flydde ut i världen, en del – som Willy Brandt och Peter Weiss – till Sverige.

Eberan tar också upp mellankrigsgenerationen (1919–1933) med bl.a. judiska författare och efterkrigstyska kulturpersonligheter och därefter krigsgenerationens barn, födda 1934–1954, med 1968-årsrevoltörerna och deras anklagelser mot den äldre generationen. Till sist urskiljes och analyseras krigsgenerationens barnbarn födda 1955–1990 och den försoning de ofta söker. Eberan för sin analys och diskussion ända fram till idag, också med frågeställningar kring nynazism.

Barbro Eberan har i flera böcker tagit upp nazismen, Hitler och skuldfrågan. Senast i Hur kunde det ske? (2013) och Var Hitler en demon? (2011). Eberan är svenskfödd men bosatt i Hamburg sedan 1959. Hon är fil. dr och frilansjournalist, verksam både i svenska och tyska medier (bl.a. SvD, DN, Axess).

Tillbaka till toppen