Föreställningar om döden

235 kr

Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning

"Av jord är du kommen, jord skall du åter varda." Alla känner denna gångbara och kärnfulla formulering, detta konstaterande. Tankar om döden är närmast ofrånkomliga för de flesta. Ingen undgår döden. Vad händer efter döden? Har vi ett eller era liv? Kan vi samtala med de döda?

I denna innehållsrika volym skriver ett antal forskare om ämnet: Om konsten att dö; Att umgås med de döda; Fåfängligheters fåfänglighet; Kan vi förlåta de döda?; Snövits död o.s.v.

Här behandlas hur döden i västerlandet skiljer sig från den i andra kulturer liksom hur man i konsten handskas med döden. Läsaren överrumplas av de olika bidragens rikedom på infallsvinklar.


Bokens redaktör, Kjell O. Lejon, är professor i religionsvetenskap. Övriga medverkande är Björn Alm, socialantropolog, Niclas Franzén, konstvetare, Fredrik Gregorius, religionsvetare, Anna Ingemark Milos, konstvetare, Åsa Nilsson Dahlström, socialantropolog, Kerstin Lind, konstvetare, Gary Svensson, konstvetare, Karin Ström Lehander, konstvetare, András Szigeti, losof, Håkan Ulfgaard, religionsvetare. Alla verksamma vid Linköpings universitet.

"Spännande, upplysande och ibland omtumlande."
– Hemmets Vän
Tillbaka till toppen