För det vi vill ska synas

210 kr
En bok om hur du blivit den du tror att du är

Lars-Åke Kernell utmanar de populärpsykologiska självhjälpsböckernas uppmaningar att "Var dig själv!" eller "Hitta ditt sanna jag!". Det finns inget "sant jag" menar Kernell. Våra jag är istället ett hopkok av de relationer vi har med människorna omkring oss, och de roller vi spelar gentemot dem. I fem kapitel: Vem är du?, Var står du?, Vad säger du?, Vem blir du?, och Vart vill du? bygger Kernell stegvis upp en bild av hur vi formar våra identiteter, våra ställningstaganden, vår kommunikation och våra relationer.

Lars-Åke Kernell är pedagog och undervisar i didaktik vid Göteborgs universitet.
Tillbaka till toppen