Folkhemmets sociala ingenjörer

165 kr
Varför väljer man att engagera sig i kommunpolitiken? Hur är det att vara kommunpolitiker? Och hur har det varit? Med hjälp av vittnesmål från drygt 600 kommunpolitiker, inte minst kvinnor, från alla samhällsklasser och tider kartlägger etnologen Jan Fredriksson ett yrke som kanske mer än något annat ämbete sammanfattar den svenska demokratin.

Boken blir både en skildring av kommunpolitikerns liv och en berättelse om den moderna demokratins framväxt i Sverige. Det äldsta vittnesmålet är från 1940-talet. Kommunerna har nu blivit större, politikerna färre och misstänksamheten från medborgarna mot politikerna har ökat. I boken möter vi gamla och nya politiker och hur de ser på samhället, sina egna insatser och på hur mycket som har förändrats.

I Folkhemmets sociala ingenjörer kombinerar Fredriksson 25 års studier av olika former av samhälleligt engagemang med ett unikt insamlat material där kommunpolitikerna själva kommer till tals och tecknar ett mångsidigt och varmt porträtt av det kommunpolitiska uppdraget, som även får en ordentlig historisk och sociologisk bakgrund.

Jan Fredriksson är fil. dr i etnologi. Han har drivit en rad forskningsprojekt om att vara samhälleligt engagerad och har skrivit flera böcker om arbetarrörelsen och dess historia, ofta med avstamp i hemstaden Helsingborg.
Tillbaka till toppen