Fitnessrevolutionen

215 kr
Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering

Från att ha varit en källarkultur har gymkulturen i dag breddats och utvecklats till en global mångmiljardindustri. På olika gym- och fitnessanläggningar erbjuds tekniskt och professionellt kunnande liksom adekvat utrustning för att utveckla en aktiv och hälsosam livsstil. Gymindustrin har i mycket övertagit den traditionella idrottsrörelsens verksamheter som hälsofrämjare och producent av kroppsliga ideal. Även om företeelsen främst beskrivs som ett västerländskt fenomen med USA i spetsen så har gymindustrin blivit alltmer global. Fitnessrevolutionen beskriver framväxten och konsekvenserna av gymkulturen. Den berör viktiga frågor om hälsa, skönhetsideal, lärande, träning och modern kroppskultur. Fitnessrevolutionen ger många exempel från olika håll i världen, där personliga tränare, gruppinstruktörer, bodybuilders, gymbesökare och andra berättar om sina erfarenheter. Boken har ett brett angreppssätt och är resultatet av flera års forskning av författarna. Boken är illustrerad.

Jesper Andreasson är författare, fil.dr, docent och forskare. Thomas Johansson är professor, pedagog och författare till en rad böcker.
Tillbaka till toppen