Familjelivet

110 kr
Om de nära relationerna

De nära relationerna i familjen är för de flesta människor de viktigaste. Det framgår inte alltid med önskvärd tydlighet att relationerna i familjen ofta är avgörande för välbefinnandet och därför påverkar människor i hög grad. Konflikter med exempelvis föräldrar, partner, barn, svärföräldrar, mågar och svärdöttrar tenderar att lägga en tyngd i det inre som inte så enkelt går att bortse från. Människor kan inte välja i vilken familj de föds, ett faktum som gör oss delaktiga i livets mest genomgripande lotteri där några drar en vinstlott och andra en nitlott. Till skillnad från detta lotteri kan projektledare i den familj de själva skapar påverka och utforma relationerna i större utsträckning. Denna bok utgör ett reflektionsverktyg för dem som önskar förstå hur de nära relationerna går att utforma på ett sätt som ökar möjligheten att forma en hälsosam familj.

Madeleine Cocozza är legitimerad psykoterapeut med inriktning familj. Hon är även författare, föreläsare och lektor vid Linköpings universitet. På Carlsson Bokförlag har hon tidigare utgivit Familjebygget och Barn far illa! En analys av bristerna i samhällets familjebygge.
Tillbaka till toppen