Fåglarnas globala värld

240 kr
Nya rön och gamla upptäckter

Hur kan fåglar hitta rätt när de flyttar från fjällen i Norrland eller Sibirien till det sydligare Afrika? Hur lång tid tar färden och vad händer på vägen när de mellanlandar? Hur många individer omkommer under färden? Författaren följer en rad fåglar, studerar dem runt om i världen där de mer eller mindre är bofasta. Här finns likaså studier av fåglarna i deras svenska biotoper. Sjöström diskuterar livsbetingelserna i fåglarnas föränderliga landskap där enorma fält ersätter ängar och hagar, där marker utdikas och förvandlas från våtmark till åker, där kalhyggen tar bort gamla tillhåll för andra fåglar - eller där man återskapar sjöar.

Författaren observerar fåglarnas existens, noterar tydliga förändringar i livsmönster. Vad innebär vindkraftverk och motorleder, växande enorma städer etc. Han kombinerar de lokala observationerna av en mängd fåglar med ett globalt perspektiv.

Jörgen Sjöström är fysiker, författare och privatornitolog sedan decennier och har dokumenterat sina fågelobservationer i text och bild. Han är bosatt i Uppsala men bor också på Öland och längre norrut i landet.
Tillbaka till toppen