Fåglar och människor : Essäer om fåglar i natur, konst och litteratur

280 kr

Med utgångspunkt i personliga erfarenheter, umgänge med andra ornitologer och läsning av såväl nyare som äldre litteratur utvecklar Bo Ekberg i denna innehållsrika volym tankar om evolution, ekologi och faunaförändringar som sker i samband med den mänskliga kulturens framryckning.

Författaren berättar om vetenskapliga studier av fåglarnas levnadsförhållanden och om den inverkan på deras livsmöjligheter som följer med samhällets förändringar. Med skildringar av färgstarka personligheter och deras avtryck i konst och litteratur riktas fokus på ornitologins estetiska aspekter och på fågelintressets emotionella sidor. En särskild dimension av det mänskliga umgänget med fåglar tas upp i en avdelning som behandlar falkenerare och jakten med falk.

Ekbergs välskrivna text inramas av historiska och geografiska perspektiv som växt fram genom hans yrkesutövning som gymnasielärare.

Inb. / ill. / 244 s. / ISBN 978 91 8906 591 8 / september 2023

Tillbaka till toppen