Eugène Jansson

310 kr
Blå skymning och nakna atleter

Blåmålaren har Eugène Jansson (1862-1915) ibland kallats. Hör möter vi denne stämningsmålare med motiv ofta hämtade från ett nattligt Stockholm och dess utkanter från sekelskiftet 1900. Figurmåleriet behandlas likaså och de maskulina idealen vid den tiden. Här återfinns tydliga klassaspekter men också en återkommande homoerotisk laddning i hans måleri och motiv. Jansson skildrar även den dåtida populärkulturen i form av dans, idrott och cirkus.

Göran Söderlund är sedan många år intendent vid Waldermarsudde, curator och ansvarig för den stora utställningen av Eugène Jansson som öppnar i februari 2012.
Patrik Steorn är fil. dr i konstvetenskap och har skrivit en avhandling om Eugène Jansson.
Tillbaka till toppen