Ett hem av solsken

210 kr
Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt arbete

”Torsdagen den 15 oktober kl. 10 f.m. 1913 anmäldes de första barnen i Birkagårdens kindergarten. Jag kan ej beskriva hur det kändes. Jag kände mig på samma gång så jublande tacksam och glad och så ovärdig och osäker hur jag skulle duga till det här.”

Så skriver Disa Beijer i sin dagbok. I denna kindergarten eller barnträdgård ville hon skapa ett hem av solsken för barnen, skriver hon. Den var en del av den hemgård som Ebba Pauli och Natanael Beskow startat året innan. Runt barnträdgården fanns ett större sammanhang av studiecirklar, teatergrupper, kurser i språk och litteratur samt föreläsningsverksamhet.

Disa deltog aktivt i denna verksamhet och det befruktade hennes arbete med barnen och de drogs in i en gemenskap. Att skriva hennes liv blir att lyfta fram ett aktivt liv i en tid så annorlunda vår. Hon är samtidigt en representant för det vi idag talar om som omsorgsetik. För Disa Beijer var omsorgen en ledstjärna och hon var besjälad av en önskan att skapa relationer mellan människor.

Gunilla Halldén är professor emerita vid Tema Barn, Linköpings universitet. Hennes forskning rör barn, barndom och föräldraskap. Hon har publicerat ett flertal böcker på Carlssons, senast Barndomens skogar, om barn i natur och barns natur.
Tillbaka till toppen