Esplanad

170 kr
En essä om frihet och skönhet

"Min vistelse i esplanadsystemet kan kanske beskrivas som en halvt omedveten antropologisk expedition. Hur kunde man förstå allt detta? Hur kunde man göra rätt och inte väcka obehaglig uppståndelse? Borde man göra rätt? Redan i småklasserna stal jag mig alltså tid från skolgården för att betrakta de ständigt pågående processerna och kretsloppen …"
Hammarlund färdas vida med start och nedslag i barndomens esplanad, ut i Europa där han tidigare uppehållit sig om än i skilda tider och rum. Mitt i det lokala tränger sig det internationella in, från Centraleuropa, Orienten och andra ställen. Hans sällskap är sammansatt, också tidsmässigt. Musik, arkitektur och kulturhistoria blandas till en spännande helhet. Esplanad är en lärd och insiktsfull bok, en rapport från en vetgirig författare med öppen blick.

Anders Hammarlund, historiker, etnolog, musiker och författare till en rad självständiga böcker om kultur, musik, gränsöverskridande med internationella perspektiv. Har arbetat på Svenskt visarkiv, Stockholms och Uppsala universitet m.m. Efter många år i Stockholm är han nu bosatt i Strängnäs.
Tillbaka till toppen